Ochrana osobních údajů

zákazníků a zájemců o službu mobilní pedikúry
provozované paní Ing. Gabrielou Salichovou, bytem Karafiátová 6, 746 01 Opava, IČO: 04638107

Od 25. května 2018 se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zvané „GDPR“).

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat osobní údaje jemu svěřené zákazníkem či zájemcem o službu mobilní pedikúry.
Zákazník či zájemce o službu mobilní pedikúry, který vyplní webový formulář na webové adrese provozovatele nebo osloví provozovatele e-mailem, v němž uvede osobní údaje, bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřebu, tj. zejména za účelem poskytování služeb.

Provozovatel o uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, adresa, fakturační údaje, mobil.