Obchodní podmínky

Při objednání služeb klient stvrzuje, že byl seznámen: 

Všeobecné obchodní podmínky

pro služby mobilní pedikúry
provozované paní Ing. Gabrielou Salichovou, bytem Karafiátová 6, 746 01 Opava, IČO: 04638107

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem.
Provozovatel poskytuje služby pedikérky a nehtové designérky (69-025-H) na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (telefonicky, e-mailem) projevuje kupující svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost  mobilní služby nevyužít.

II. Objednávka služeb

1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem po domluvě telefonicky nebo prostřednictvím webového formuláře na stránce www.pedikuragabriela.cz/objednat-se, vyžadující kontakt na objednávajícího. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou na předběžně smluvený čas.


2. Přeobjednání

Pokud zákazníkovi termín dohodnuté služby nevyhovuje, neprodleně o tom předem telefonicky informuje poskytovatele služby, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. 

 • Pokud se poskytovatel služby nedozvoní u dveří či na telefon, je toto považováno za porušení závazné objednávky a bude vám účtována aktuálně platná cena „Klasického pedikérského ošetření“ viz www.pedikuragabriela.cz/cenik.  
 • Pokud zákazník nereaguje na mail či telefonát s nabídnutými termíny do 24h, je objednávka považována za zrušenou. Pokud zákazník nereaguje na komunikaci opakovaně, již nebude objednáván.
 • Objednací čas je orientační – z důvodu dopravní situace není vždy možné přijet zcela přesně. Pokud poskytovatel služby ví, že bude mít zpoždění, neprodleně o tom zákazníka telefonicky informuje.
 • Klient je povinen zajistit řádné označení domovního zvonku.

3. Dopravné

Zákazníkům ze větší vzdálenosti než 10 km od centra Opavy bude účtována částka 100 Kč k pokrytí dopravních nákladů. Tato částka nebude účtována v případě ošetření 2 a více zákazníků najednou.

III. Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo konkrétní částku, telefonicky či mailem si domluví termín provedení služby. Je-li dárkový poukaz vystaven na konkrétní částku, je tato z hodnoty objednané služby odečtena.

 • Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, tj. 6 měsíců od data přijaté platby, poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.
 • Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.
 • Jeden dárkový poukaz může být čerpán i více zákazníky najednou.

IV. Odmítnutí služby

Provedení služby či konkrétní procedura může být poskytovatelem odmítnuta v těchto případech:

 • Zákazník trpí kontraindikacemi – zanícení a zduření nehtového valu, zanícená kuří oka, vysoký stupeň těhotenství, lupénka, plísňová onemocnění, ulcerace – vředy, projevy silného diabetu.
 • Zákazník je na ošetření v silně zakouřené místnosti, v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek.
 • Zákazník má zdravotní problémy, které ztěžují provedení služby.
 • Zákazník je na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu.

V. Ceník

Ceník je k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele, nebo v tištěné podobě k předložení. Nejsem plátcem DPH.

VI. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele služeb. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

V případě řešení mimosoudního sporu je zákazník oprávněn oslovit třetí stranu – Českou obchodní inspekci: https://www.coi.cz/

VII. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 15. ledna 2021.

Děkuji za respektování obchodních podmínek.

Gabriela Salichová